นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. ร้าน Diver ‘s Toy  จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงิน เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 7 วันทำการ หรือถ้าสินค้าชิ้นใดมีความล่าช้ากว่า 7 วันจะมีพนักงานติดต่อท่านกลับไปโดยช่องทางติดต่อที่ท่านให้มา โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วจะถึงปลายทางในเวลา 7 วันทำการของบริษัท ไม่นับรวมวันหยุดบริษัทฯ วันหยุดนัดขัตฤกษ์
 2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท
 3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 4. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  1. DHL Domestic : จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery)  : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า
  2. ไปรษณีย์ไทย : จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
  3. ไปรษณีย์ไทย : จัดส่งแบบลงทะเบียน
 5. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง Diver ‘s Toy  มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าประเทศไทย และ ต่างประเทศ 

หมายเหตุ

        แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล